Koç Burcu Zekası

Koç Burcu Zekası

Zekidirler. Başkalarına güç gelen işler onlar için basit sayılabilir. En güç konuları, en soyut kavramları bile kolaylıkla anlayabilirler. Üstelik bu tür şeylerden zevk de alırlar.

Seçtikleri alanlarda incelemeler yapan, zeka, akıl ve mantığından yararlanarak sonuçlara varabilen kimselerdir.

Koç Burcunda doğanların olumlu özelliklerine sahip olanlar daima yeniliklere, yeni durumlara uyabilirler; çeşitli keşifler yaparlar. Kimsenin bilmediği, hayalinden bile geçirmediği şeyleri ortaya çıkartırlar. Bu yönleri başarılı olmalarında büyük rol oynar.

İdealleri vardır. Büyük şeyler yapmayı hayal ederler.

Koç Burcunda doğanlar olumsuz etkiler almışlarsa, zekalarını sadece kendi çıkarları için kullanırlar. Yani, toplum onları ilgilendirmez. Bencil oldukları için daima kendilerini düşünürler, zekalarını da sadece kendi menfaatleri için kullanırlar. Ama, bu durum onların yararına olabilir. Çünkü, bu sayede başarıya erişebilir ve çok zengin de olabilirler.

Olumsuz etkiler alanların da kendilerine göre idealleri vardır. Onlar, sadece başa geçmeyi, herkesten üstün olduğunu kanıtlamayı, kimsenin sahip olamadığı şeyleri elde etmeyi isterler.

Ne olumlu, ne de olumsuz etkileri ağır basanlar; idealist, hırslı, sert, haşin ve çıkarcı değildirler. Yeniliklerle ilgilenirler, konudan konuya atlarlar; ellerinden geldiğince yardım ederler, ama o arada ilginç bir konuya dalarsa, yardım etmeyi unutabilirler.

Kayıtsızlığı, sabırsızlığı ve sebatsızlığı yüzünden doğabilecek zararlar sadece kendilerinedir. Çünkü bazı çıkarcı kimseler; iyi niyetli, ama havai onların yaptıklarından yararlanabilirler. Onların planları; kararlı, çıkarcı bazı kimselerin başarısı için temel oluşturabilir.

Koç Burcu Zekası