Koç Burcu Yetenekleri

Koç Burcu Yetenekleri

İster olumlu, ister olumsuz etkilerde kalmış olsunlar, bu burçta doğanlarda pek çok yetenek ve hatta yaratma gücü vardır. Çünkü, yenilikleri severler. Yeni bir olay, yeni bir konu, farklı boyutlarda düşünmelerini, hayal kurmalarını sağlar. Üstelik onlarda bu hayalleri gerçekleştirebilecek enerji, canlılık, çalışkanlık, direnç ve beyin gücü de vardır. Bu nedenle, dikkati çeken buluşlar, çok farklı eserler de yapabilirler.

Olumlu etkiler almış onlarlar, ürettiklerinden başkalarının da yararlanmasına izin verirler.

Olumsuz etki alanlar ise, yeteneklerinden, buluşlarından sadece kendileri yararlanırlar. Başkaları onların çalışmalarından ancak para vererek yararlanabilir.

Ne olumlu, ne de olumsuz etkileri ağır basanların ne yapacaklarını kestirmek güçtür. İyi niyetli sayılırlar. Bir konuda yeterince sabredebilirlerse ortaya iyi şeyler çıkartabilirler. Bunlardan ailesi, çevresindekiler ve toplum da yararlanabilir. Ancak, bazıları yaptıkları işten aniden bıkıp bırakırlar ve onların yarım bıraktığı işi başkaları tamamlar. En önemli zayıflıkları, bir işe başlarken gösterdikleri dikkati işi bitirirken gösterememeleridir.

Yenilik peşindedirler. Bundan ötürü, uzay çalışmaları onlara büyük zevk verir. Astronomi, Astrofizik, Uzay alanında başarılı olmaları muhtemeldir. Ancak, bu burçta doğanlar arasından çok sayıda araştırmacı çıkmaz. Çünkü araştırma yapmak, onlara fazla uzun ve monoton gelir.

Zeki, çok cesur, dirençli ve güçlü oldukları için bazıları askerlik ve polisliğe ilgi duyabilirler.

Kazanma istekleri güçlü olduğu için şans oyunlarını, yarışmaları çok severler. Sporda özellikle atletizimde başarılı olabilirler.

Bazıları da perde ve sahnede başarılı olabilirler. Fakat, bu konuda başarılı olabilmeleri için özellikle yükselen burçlarının Aslan olması gereklidir.

Büyük paralar kazandırsa bile tekdüze işler onlara göre değildir. Çünkü, monoton bir işe bir süre dayanabilirler, sonunda isyan ederler.

Koç Burcu Yetenekleri